Όρια και πόσο καλά τα εφαρμόζω; (quiz)


Πριν μιλήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με τα παιδιά σας, είναι χρήσιμο να προχωρήσετε σε μια αξιολόγηση σχετικά με το πόσο καλά εφαρμόζονται τα όρια και οι κανόνες στο σπίτι σας. Αυτό, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε, όχι μόνο τι κάνετε καλά αλλά και τι μπορείτε να βελτιώσετε, ώστε να γίνετε αποτελεσματικότεροι γονείς. Το κουίζ έχει χρηστική αξία και αποτελεί μια αυτοαξιολόγηση που κάθε γονέας οφείλει να κάνει. Οι ερωτήσεις του κουίζ χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά σε συναντήσεις που είχα με τους γονείς και βοήθησαν στο να εντοπιστούν οι περιοχές δυσκολιών σχετικά με την επιβολή ορίων και κανόνων. Το πιο χρήσιμο κομμάτι όμως αυτής της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση που θα λάβετε στο τέλος, η οποία με πολύ απλά βήματα θα σας οδηγήσει σε  μια καλύτερη σχέση με το παιδί σας. Ο τομέας στον οποίο εμφανίζετε τη μεγαλύτερη βαθμολογία , είναι η περιοχή στην οποία θα πρέπει να εστιάσετε περισσότερο. Σημαντικό είναι, να αξιοποιήσετε τα βήματα αυτοβελτίωσης σεβόμενοι το αναπτυξιακό στάδιο του δικού σας παιδιού και προσαρμόζοντας τις οδηγίες στην δική σας περίπτωση.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απαντάτε σε κάθε ερώτηση μαρκάροντας το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντηση που σας ταιριάζει.

0= διαφωνώ απόλυτα

1=διαφωνώ

2=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

3= συμφωνώ

4= συμφωνώ απόλυτα

Βήματα αυτοβελτίωσης

Οι τέσσερις ανάγκες που αξιολογήθηκαν σχετικά με την οριοθέτηση είναι

1. Η ανάγκη για σαφή οριοθέτηση,

2. Η ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας,

3. Η ανάγκη για συνεπείς πράξεις και

4. Η ανάγκη για οριοθέτηση με θετικό τρόπο.

Όσο πιο υψηλή βαθμολογία σε έναν τομέα, τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη αυτοβελτίωσης. Όσο μικρότερη η βαθμολογία, τόσο καλύτερα χειρίζεστε το συγκεκριμένο πεδίο.

Παρακάτω θα δείτε οδηγίες αυτοβελτίωσης με απλά βήματα που αφορούν όλους τους τομείς, οι οποίοι αλληλοεξαρτώνται. Αν και μπορεί να χειρίζεστε καλά το θέμα των ορίων σε έναν τομέα και να έχετε χαμηλή βαθμολογία, εφαρμόστε τα βήματα αυτοβελτίωσης, γιατί πάντα μπορείτε να γίνετε καλύτεροι!.