• Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών 3 ετών

    Μετά το δεύτερο έτος, η γλωσσική εξέλιξη του παιδιού σας είναι θεαματική. Το λεξιλόγιο του είναι αρκετά εμπλουτισμένο πια και ήδη από τα δυόμιση αρχίζει να χρησιμοποιεί όλο και πιο αποτελεσματικά τη γλώσσα. Στην ηλικία 3 – 5 ετών τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν πιο αφηρημένες γλωσσικές δομές, τις οποίες χρησιμοποιούν παραγωγικά. Μολονότι τα παιδιά παρήγαγαν εκφράσεις που μοιάζουν με…

  • Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών 2 ετών

    Στο τέλος του πρώτου έτους, τα παιδιά χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό χειρονομιών και φωνοποιήσεων, κυρίως για να δείξουν ή για να απαιτήσουν κάτι. Οι πρώτες λέξεις κάνουν την εμφάνιση τους μετά το πρώτο έτος και συνδυάζουν διαφορετικά και πιο πολύπλοκα νοήματα. Για παράδειγμα, η λέξη «μπάλα» μπορεί να σημαίνει «δώσε μου τη μπάλα», «παίζω με τη μπάλα» κ.α. Το παιδί με…

  • Η γλωσσική ανάπτυξη τους 12 πρώτους μήνες

    Η κυρίαρχη φωνητική έκφραση των βρεφών τους πρώτους μήνες της ζωής τους είναι το κλάμα. Το νεογνό δεν είναι σε θέση ακόμα να ελέγξει το άνοιγμα και το κλείσιμο του στόματος του ή να χρησιμοποιήσει πλήρως το δυναμικό των  φωνητικών του χορδών. Μεταξύ όμως 2-4 μηνών, το βρέφος αρχίζει να παράγει φωνοποιήσεις χρησιμοποιώντας το /κ/ και το /g/ , που…